องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
การลงพื้นที่ติดตามโครงการ ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เชตตรวจราชการที่ 9
รายละเอียด : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. คณะผู้ตรวจราชการได้ลงพิ้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ การท่องเที่ยว โดยไดเลือกชุมชนตำบลบางสระเก้า เป็นพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บางสระเก้า ให้การต้อนรับในการลงพื้นที่ในครั้งนี้
ผู้โพส : admin