messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
รายละเอียด : องค์การบริหารสวนตำบลบางสระเก้า ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ตำรวจชุมชน อปพร. ตำรวจบ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนัน ผูัใหญ่บ้าน ดำเนินการจัดให้มีจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณจุดตรวจที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลบางสระเก้า ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566
ผู้โพส : admin