องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
พ่นหมอกควัน หยอดทรายบริเวณที่มีน้ำขัง และแจกทรายอะเบตให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 5 (15 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 6 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารฯ สมาชิกอบตฯ พนักงาน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ร่วมกับออกพ่นหมอกควัน หยอดทรายบริเวณที่มีน้ำขัง และแจกทรายอะเบตให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 5 เพื่อเป็นการป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ผู้โพส : admin