ชื่อเรื่อง : ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซด์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : qebYr9FTue70800.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ufR3MveTue70817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : rqNewSdTue70827.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : vnrJZrtTue70837.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : gdlaKGFTue70847.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : E8VTRppTue70856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 63sYI4uTue70912.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9G7vNUcTue70925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 5d5pWlCTue70936.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้