องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
image สำนักงานปลัด
การดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า ครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า [30 ธันวาคม 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรมเก็บขยะรอบถนนสองข้างทาง บริเวณถนนญาณวิโรจน์ -... [20 ธันวาคม 2564]
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ... [20 ธันวาคม 2564]
ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า... [28 พฤศจิกายน 2564]
 
image กองคลัง
อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า [1 พฤศจิกายน 2564]
 
image กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางสงัด – บ้านนายโสภา หมู่ 3 [30 พฤศจิกายน 2564]
 
image อปพร.
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ [22 มีนาคม 2555]