messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
image สำนักงานปลัด
พิธีเปิดงาน เสน่ห์ไม่จางที่บางสระเก้าปี 2566[6 มิถุนายน 2566]
การดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า ครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า[30 ธันวาคม 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรมเก็บขยะรอบถนนสองข้างทาง บริเวณถนนญาณวิโรจน์ -...[20 ธันวาคม 2564]
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ...[20 ธันวาคม 2564]
 
image กองคลัง
อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า[1 พฤศจิกายน 2564]
 
image กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางสงัด – บ้านนายโสภา หมู่ 3[30 พฤศจิกายน 2564]
 
image อปพร.
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕[22 มีนาคม 2555]