องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุดใจ กอบกุศล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 085-086-0812
นายสายัณห์ บรรเทาวงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 087-136-2821
นายวัฒนะ สุขสิงห์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 093-027-2275
นายสุรินทร์ สุทธิ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 081-177-7487