องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีเสริมเหล็ก (ดาดคอนกรีต) ระยะที่1 บริเวณร่องน้ำแถวนา หมู่ 5 (ต่อจากโครงการเดิม) ตงบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (แก้ไข) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซือจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ซอย8 บ้านเนิน หมู่1 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (แก้ไข) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางเครือวัลย์ สัตยาพงษ์ บ้านเนินกลาง หมู่ 3 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ซอย8 บ้านเนิน หมู่ 1 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนางสาวพะยอม กุศลส่ง หมู่ 3 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย7 บ้านแถวนา หมู่ 5 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 บ้านเนิน หมู่1 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแหลมเปาะ-บ่อนายวิทยา เวชศิลป์ บ้านล่าง หมู่4 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย4 บ้านเนิน หมู่1 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซือจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คศล.ซอย 6 บ้านเนิน หมู่ 1 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดาดคอนกรีต) ระยะที่ 1 บริเวณร่องน้ำ บ้านแถวนา หมู่ 5 (ต่อจากโครงการเดิม) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดาดคอนกรีต) ระยะที่1 บริเวณร่องน้ำ บ้านแถวนา ม.5 (ต่อจากโครงการเดิม) ต.บางสระเก้า poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดเครื่องเสียง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายข้างบ้านนายสัมฤทธิ์ แสนเสนาะ บ้านเนินกลาง หมู่ 3 ตำบลบางสระเก้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายสัมฤทธ์ิ แสนเสนาะ บ้านเนินกลาง ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตะแกรงเหล็ก ซอยข้างบ้านนายหมอ ใจชื่น บ้านเนิน ม1 (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณข้างร้านกาแฟอารมณ์ดี - คลองบางสระเก้า บ้านเนิน หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมติดตั้งราวกันตก บริเวณร่องน้ำ หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมติดตั้งราวกันตก บริเวณร่องน้ำ หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
1 - 20 (ทั้งหมด 141 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8