องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
account_box กองช่าง
นายชัชพงษ์ ทัตราคม
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสมนึก คณะอนันต์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวศิศิมา วัชราสิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงาน)