องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.บางสระเก้า poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซด์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัตืงานตามกฎหมายภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรรับสมัครพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาตำแหน่ง นักการภารโรง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักการภารโรง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางสระเก้า ประจำปีการศึกษา 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) คนไทยไม่ทุจริต) ปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมิน ITA 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกสรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4