องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [26 ธันวาคม 2565]
โครงการวันลอยกระทง ปี 2565 [26 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมจิตอาสา วัดบางสระเก้า ทำดีด้วยหัวใจ [26 ธันวาคม 2565]
โครงการ เดิน - วิ่ง -ปั่น เสริมสร้างซ่อมสุขภาพ ชาวตำบลบางสระเก้า [26 ธันวาคม 2565]
โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ [26 ธันวาคม 2565]
โครงการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลบางสระเก้า [26 ธันวาคม 2565]
พ่นหมอกควัน หยอดทรายบริเวณที่มีน้ำขัง และแจกทรายอะเบตให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 5 (15 ภาพ) [6 พฤศจิกายน 2565]
พ่นหมอกควัน และแจกทรายอะเบต ให้กับชาวบ้านบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1 (13 ภาพ) [7 ตุลาคม 2565]
พ่นหมอกควัน และแจกทรายอะเบตให้แก่ชาวบ้าน หมู่ที่2 และหมู่ที่3 (13 ภาพ) [4 ตุลาคม 2565]
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานสตรีตำบลบางสระเก้า (27 ภาพ) [18 สิงหาคม 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 16 รายการ)