messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
account_box กองคลัง
นางสาวจงลักษ เวชธรรมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนพภัสสร บ้านเนิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวสุพรรษา แก้วใหญ่
พนักงานจ้าง