องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวกุสุมา สุขสิงห์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวกุสุมา สุขสิงห์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางหทัยกาญจน์ เกษี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศรีวรรณ สมัครพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก