องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
folder ข้อบัญญัติงบประมาณ
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file หลักการ - เหตุผล ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file บันทึกหลักการ - แบ่งตามแผนงาน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file บันทึกหลักการ - แบ่งตามด้าน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดรายจ่าย ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดรายรับ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ข้อมูลเบื้องต้น ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file คำแถลง - รายจ่าย ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file คำแถลง - รายรับ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file รายละเอียดคำแถลง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file คำแถลง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file รายงาน-รายละเอียดจ่าย (27กย.) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1