องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนแรกปี พ.ศ.2566 (ต.ค.65 - มี.ค.66) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ( เดือนตลุาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1