องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 (e-PLANNACE) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file แผนการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file การรายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่นยงการทุจริตของจังหวัดจันทบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file แบบจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1