องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
folder รายรับรายจ่าย
insert_drive_file รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานผลการแสดงผลการดำเนินงานรอบเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบเดือน เมษายน-กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานผลการแสดงการดำเนินงานรอบเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานผลการแสดงผลการดำเนินงานรอบเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุสำรองเงินสะสม รอบเดือน เมษายน - กันยายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานผลการแสดงผลการดำเนินงานรอบเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รายงานผลการแสดงผลการดำเนินงานรอบเดือน มกราคม-มีนาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบเดือน ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานผลการแสดงผลการดำเนินงานรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file รายงานผลการแสดงผลการดำเนินงานรอบเดือน กรกรฎาคม- กันายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : |
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2