องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
folder รายรับรายจ่าย
insert_drive_file รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบเดือน เมษายน - กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
find_in_page รายงานผลการแสดงผลการดำเนินงานรอบเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file รายงานผลการแสดงผลการดำเนินงานรอบเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file รายงานผลการแสดงผลการดำเนินงานรอบเดือน มกราคม - มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม รอบเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file รายงานผลการแสดงผลการดำเนินงานรอบเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบเดือน เมษายน-กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file รายงานผลการแสดงการดำเนินงานรอบเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file รายงานผลการแสดงผลการดำเนินงานรอบเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุสำรองเงินสะสม รอบเดือน เมษายน - กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file รายงานผลการแสดงผลการดำเนินงานรอบเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2